Najważniejsze informacje o wymianie kas fiskalnych na urządzenia online

Kto będzie musiał wymienić kasę fiskalną

W polskim porządku prawnym nie ma jeszcze przepisów, które obligowałyby podatników do wymieniania swoich kas fiskalnych na urządzenia online. Niedługo jednak ta sytuacja ulegnie zmianie. 1 października 2018 roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, w której znajdą się zapisy dotyczące m.in. systemu fiskalizacji online. I to właśnie ten akt prawny zdefiniuje proces wymiany dotychczasowych urządzeń rejestrujących.

Jakie branże i terminy?

Dziś już wiadomo, że wymiana kas fiskalnych będzie wynikała z branży reprezentowanej przez firmę. A konkretnie – z rodzaju usług świadczonych przez daną działalność gospodarczą. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ostatnim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Z wspomnianego dokumentu wynika, że proces wymiany kas fiskalnych na urządzenia online zostanie podzielony na 3 etapy:

  1. Najpóźniej od 1 stycznia 2019 roku kasy online zaczną stosować firmy świadczące usługi: naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów; dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
  2. Najpóźniej od 1 lipca 2019 roku kasy online zaczną stosować firmy świadczące usługi: związane z wyżywieniem (wyłącznie stacjonarne placówki gastronomiczne) oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.
  3. Najpóźniej od 1 stycznia 2020 roku kasy online zaczną stosować firmy świadczące usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej, prawnicze oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu do takich placówek).

Refundacja za wymianę urządzenia fiskalnego

W tej samej nowelizacji ustawy VAT pojawią się zapisy, dzięki którym przedsiębiorcy zobligowani do wymiany kas fiskalnych będą mogli skorzystać z refundacji części wydatku. Ulga ma być podobna do tej, jak w przypadku instalacji pierwszego urządzenia rejestrującego w firmie. Przy wcześniejszej wymianie kasy będzie można odzyskać do 90% wartości modelu online, ale nie więcej niż 700 zł. Co więcej, w tym przypadku kluczowe okaże się wdrożenie urządzenia nowego typu w odpowiednim terminie (zgodnym z wymogami ustawy VAT). Przedsiębiorca będzie musiał również dopełnić „standardowych” formalności, związanych z instalacją kasy.

Odczyt pamięci w dotychczasowej kasie

Przedsiębiorcy zobligowani do wymiany kas fiskalnych powinni również pamiętać o tym, że nie mogą po prostu odstawić w kąt dotychczasowych urządzeń. W takich okoliczność niezbędne okaże się prawidłowe zakończenie ich pracy. A to z kolei oznacza podjęcie odpowiednich kroków w celu odczytania pamięci fiskalnej urządzenia rejestrującego. Podatnik musi wtedy skontaktować się nie tylko z serwisem swojej kasy, ale także z właściwym Urzędem Skarbowym. Natomiast po odczytaniu pamięci fiskalnej urządzenie można np. poddać utylizacji.

1 Comment

  1. zważywszy na to, że jeszcze nie ma kas online, wydaje mi się, że wybrane branże, które mają szybciej dokonać wymiany, mogą czuć pewnego rodzaju niesprawiedliwość (??)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz odpowiedź *