Książka serwisowa kasy i obowiązki z nią związane

Książka serwisowa kasy fiskalnej

Trudno jednoznacznie wskazać, który z obowiązków użytkownika kasy fiskalnej jest najważniejszy. I w sumie nie ma nawet takiej potrzeby. Wszystkie czynności, które towarzyszą prowadzeniu ewidencji na urządzeniu rejestrującym, są istotne. A podatnik musi też pamiętać o tym, aby przechowywać prawidłowo wypełnioną książkę serwisową swojej kasy fiskalnej. Czym jest ta dokumentacja i w jakich sytuacjach trzeba z niej skorzystać?

Od chwili zakupu do końca użytkowania

Książka serwisowa jest zawsze dołączona do konkretnego urządzenia rejestrującego. Na samym początku znajdziemy w niej podstawowe informacje na temat modelu kasy fiskalnej oraz jego producenta. Później w książce serwisowej pojawią się dane dotyczące przedsiębiorcy i firmy odpowiedzialnej za wykonywanie usług serwisowych, np. przeglądów technicznych. To również tam wpisywany jest numer ewidencyjny, który przydziela podatnikowi właściwy Urząd Skarbowy.

Zgodnie z przepisami, dokumentację tego typu trzeba przechowywać przez cały okres użytkowania kasy rejestrującej. Ma to ogromne znacznie m.in. w przypadku kontroli przeprowadzanej przez organy skarbowe. Urzędnicy bardzo często sprawdzają wpisy znajdujące się w książce serwisowej – głównie w kontekście wspomnianych już przeglądów technicznych. Warto przypomnieć, że „sprawdzanie” każdego urządzenia fiskalnego przez serwisanta musi się odbywać nie rzadziej niż co 2 lata. Natomiast adnotacje dotyczące przeglądów wpisuje się właśnie do książki konkretnej kasy.

Co zrobić po zgubieniu ważnej dokumentacji?

Jeżeli właściciel kasy fiskalnej nie będzie posiadał poprawnie wypełnionej książki serwisowej, grożą mu dotkliwe konsekwencje. Brak tej dokumentacji może sprawić, że podatnik zostanie zobligowany do zwrotu ulgi za zakup pierwszego urządzenia. Ponadto, należy się wtedy liczyć z podważeniem prawidłowości ewidencjonowanego obrotu. Brak książki danej kasy spowoduje też, że serwisant odmówi naprawy urządzenia lub wykonania przeglądu technicznego.

Co w takim razie zrobić, jeżeli dokumentacja dotycząca użytkowanego modelu zostanie zgubiona lub zniszczona? W takich okolicznościach podatnik musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwy Urząd Skarbowy – w formie pisemnej. Następnie z kopią takiego zawiadomienia należy się udać do producenta urządzenia rejestrującego i wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu książki serwisowej.

1 Comment

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wpisz odpowiedź *