Nie zapomnij o raportach fiskalnych!

Kasa fiskalna Posnet Bingo HS EJ

Każdy przedsiębiorca, korzystający z urządzeń fiskalnych, doskonale wie, że obowiązki podatnika nie kończą się na zakupie kasy lub drukarki, jej poprawnej instalacji oraz wystawianiu paragonów przy każdej transakcji. Jest jeszcze kilka innych wymogów, które musi on wykonywać przez cały okres prowadzenia sprzedaży. Jednym z nich jest realizacja w stosownych terminach odpowiednich raportów fiskalnych.

Jakie przeznaczenie mają raporty fiskalne?

Dlaczego każdy sprzedawca, korzystający z urządzenia fiskalnego, musi wykonywać te raporty? Ponieważ podobnie jak kopie wystawionych paragonów, stanowią istotną część dokumentacji, poświadczającej prawidłowość prowadzonej ewidencji obrotu oraz to, że odprowadzane są należne podatki. Na raportach znajdują się informacje dotyczące transakcji, jakie zostały zarejestrowane w danym czasie. Taka dokumentacja pozwala zestawić łączną kwotę brutto ze sprzedaży towarów i usług (oczywiście, zgodnie z podziałem na poszczególne stawki podatku) i kwoty należnego od tej sumy podatku VAT. Funkcjonują 2 typy obowiązkowych raportów – dobowy i miesięczny.

Na czym polega raport dobowy?

Jak sama nazwa wskazuje, jest to wydruk zawierający dane dotyczące obrotu w skali jednej doby. Dlatego raport ten wykonuje się najczęściej na zakończenie dnia pracy. Najczęściej, gdyż nie zawsze. Może się przecież zdarzyć, że przedsiębiorca zapomni o tym obowiązku. Niemniej, brak raportu dobowego oznacza błąd w dokumentacji dotyczącej ewidencji obrotu. Co w takiej sytuacji może zrobić sprzedawca? Wykonać to zadanie dnia następnego, koniecznie przed zarejestrowaniem jakiejkolwiek transakcji. Istnieje jeszcze jedno odstępstwo od tego wymogu. Jeżeli w ciągu doby nie miała miejsca ani jedna sprzedaż, nie ma również konieczności realizacji raportu dobowego – miałby on bowiem w dokumentacji wartość wynoszącą zero.

Na czym polega raport miesięczny?

Analogicznie do raportu dobowego, ten wydruk zawiera wszystkie niezbędne dane o sprzedaży towarów i usług, która miała miejsce na przestrzeni jednego, konkretnego miesiąca. W przeciwieństwie jednak do poprzedniej sytuacji, dokument ten nie musi być zrealizowany do końca tego okresu. Zgodnie z przepisami, jest na to czas do 25 dnia miesiąca następującego po tym, który ma się znaleźć na raporcie. Jest to termin nieprzekraczalny. Ponownie, istnieje tylko jeden wyjątek od tej reguły – jeśli w danym miesiącu nie przebiegła ani jedna transakcja. Niemniej, można spokojnie uznać, że tego typu sytuacje są raczej incydentalne.

Konsekwencje i udogodnienia

Zaniechanie wykonywania obowiązkowych raportów fiskalnych (dotyczy to zarówno dobowych, jak i miesięcznych) jest niczym innym, jak złamaniem przepisów. A to może oznaczać przykre konsekwencje ze strony organów skarbowych, które wskażą luki w dokumentacji, mogące podważać prawidłowość ewidencji obrotu. Dlatego jeśli obawiamy się, że podobne sytuacje do tych opisanych mogą przytrafić się nam, powinniśmy zwrócić uwagę na urządzenia fiskalne posiadające opcję programowalnych przypomnień. Tego typu kasy i drukarki automatycznie wysyłają komunikat, informujący o konieczności wykonania któregoś z raportów. Znowu przyciski funkcyjne, obecne w klawiaturze praktycznie każdej kasy, umożliwiają łatwą realizację potrzebnej dokumentacji za pomocą własnoręcznie zaprogramowanych skrótów klawiszowych. Tak więc możliwości jest kilka, ale wniosek ten sam – warto zadbać o tę kwestię, by uniknąć nieprzyjemności ze strony Urzędu Skarbowego.

1 Comment

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wpisz odpowiedź *