Czym jest rezerwowa kasa fiskalna?

Kasa fiskalna Farex Bursztyn

Obowiązek prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Naruszenie tego obowiązku jest surowo karane przez Kodeks Karny Skarbowy. Dlatego przedsiębiorcy powinni pamiętać o jego przestrzeganiu. Jednak co zrobić w sytuacji, gdy kasa rejestrująca ulegnie awarii? Czy można kontynuować sprzedaż?

W 111 artykule ustawy o VAT można przeczytać, że jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może on prowadzić ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ma on obowiązek ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego z użyciem rezerwowej kasy rejestrującej. Jeżeli takowej nie posiada, musi zaprzestać prowadzenia sprzedaży.

Rezerwowa kasa fiskalna jest zatem dodatkowym urządzeniem w firmie, które pozwala na nieprzerwane prowadzenie działalności na wypadek powstania usterki w tej pierwszej. Właściciel firmy nie ma jednak obowiązku posiadania urządzenia rezerwowego. Jest to raczej przywilej, prawo, z którego podatnik może skorzystać, by zabezpieczyć się przed kilkudniowym przestojem w działalności i ewentualnymi stratami finansowymi.

Czy warto kupić kasę rezerwową?

Faktem jest, że posiadanie urządzenia rezerwowego niesie wiele korzyści. Podatnik nabywający taką kasę ma pewność, że podczas usterki zastąpi ona główną.  To bardzo istotne, szczególnie w przypadku osób, które często obsługują klientów i wydają znaczną liczbę paragonów. Przykładowo, w sklepach spożywczych kilkugodzinna przerwa może nie tylko doprowadzić do znacznych strat finansowych, ale nawet do utraty klientów.

Rezerwowa kasa fiskalna nie musi być identyczna z tą używaną na co dzień. Właściciel działalności może nabyć urządzenie najnowszej generacji, o wysokich parametrach – jako główne – oraz drugie, inne, prostsze i tańsze – jako zastępcze.  Trzeba tylko mieć na uwadze, że w przypadku różnych kas konieczne będzie nauczenie się obsługi każdej z nich. Dlatego serwisy sugerują zakup jednakowych modeli, co znacznie ułatwia pracę w przypadku usterek. Szczególnie, że kasa rezerwowa objęta jest takimi samymi obowiązkami prawnymi, jak podstawowa.

Odliczenia, zwroty i przeglądy – czyli rezerwowa jak podstawowa

W myśl przepisów fiskalnych, kasa rezerwowa nie różni się niczym od głównej. Co to oznacza?

Po pierwsze, przywileje, czyli to, że podatnicy, którzy w obowiązujących terminach  rozpoczną ewidencję obrotu oraz kwot podatku należnego, mają możliwość odliczenia od tego podatku 90% ceny zakupy każdej z kas rejestrujących (jednak nie więcej niż 700 zł w ramach jednego urządzenia), które zostały zgłoszone na dzień przed rozpoczęciem ewidencjonowania. Ci, którzy są zwolnieni od podatku lub wykonują czynności zwolnione, otrzymują analogiczną kwotę, z tym że Urząd Skarbowy dokonuje zwrotu na wskazany rachunek bankowy.

Po drugie, obowiązki. Kasa rezerwowa musi być zafiskalizowana oraz zgłoszona do Urzędu Skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Konieczne jest także przeprowadzanie okresowych przeglądów tego urządzenia. W dniach i miesiącach, w których prowadzona była sprzedaż ewidencjonowana na kasie rezerwowej, należy drukować raporty dobowe i miesięczne. Nie ma natomiast obowiązku drukowania raportów za okresy, w których kasa nie była używana.

2 komentarze

  1. Hoho! zapoewne byłoby dobrze mieć jeszcze jedną zapasową kasę! niestety jednak, nie stać mnie było na pozwolenie sobie na drugi model, mimo ulgi…

  2. Zygmunt, ale wiesz, drugi model może być najtańszy z możliwych, w końcu to ma być kasa stosowana w sytuacjach awaryjnych. A te najtańsze nie mają zbytnio wygórowanych cen 🙂

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wpisz odpowiedź *